تازه‌های نشر انتشارات سوره سبز


1ـ اطلس نبردهای ماندگار؛ چاپ هفدهم، سرهنگ ستاد مجتبی جعفری، 1389

2- مهندسی بصیرت؛ (درآمدی بر بصیرت، مغز مهندسی فرهنگی)

     محمد رضا صالحی، چاپ دوم، 1389

3- آداب الطالبین فی طریق الصالحین؛ محمد رضا صالحی،   چاپ دوم، 1389

4ـ هلي‌شات؛ خاطرات يك فيلم بردار، چاپ پنجم، ناصر بهرامي، 1389

انگشت‌باد؛ مجموعه‌ی داستان‌های کوتاه، چاپ دوّم، ايرج فلّاح آهي‌دشتي، 1389

6ـ هوانيروز و حماسه‌ي بزرگ بدر؛ چاپ دوّم، مرتضي سلطاني، 1389

7ـ هوانيروز و حماسه‌ي بزرگ خيبر؛ مرتضي سلطاني، 1389

8- زاينده‌رود تا كرخه؛ علي‌محمد ملكوتي‌خواه، 1389

9ـ دسته خمپاره‌انداز؛ نجف‌علي فتح‌اللّهي، 1389

10 ـ فرياد بي‌صدا؛ مجموعه‌ي داستان‌هاي كوتاه، معصومه رنجبر، 1389

11ـ نازي؛ اسطوره‌ي مقاومت، چاپ سوّم، معصومه رنجبر، 1389

12ـ ققنوس بيستون؛ حماسه‌ي شهيد سرلشگر خلبان يحيي شمشاديان، چاپ دوّم، مهرداد رضايي‌فر، 1389

13ـ ابومَشاکِل؛ خاطرات اسارت سروان آزاده سیّد عادل موسوی، چاپ دوّم، سرهنگ علی‌رضا پوربزرگ (وافی)، 1389

14- شوراها وشهرداری‌ها از نگاه قانون؛ چاپ دوّم، بهزاد افشار ومحمّد مهدی بابایی، 1389

15- نبردهای ماندگار به روایت آمار؛‌ سرهنگ ستاد مجتبی جعفری، 1390

16- حدیث عشق؛ مجتبی صالحی، 1389

17- اتحاد جهانی؛ (تحت بیرق اخلاق و مهدویت)، محمد رضا صالحی، چاپ سوم، 1390

18- داستان اسماعیل؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید اسماعیل زارعیان)،‌              امیر رضا مافی، 1390

19- شریف شریف؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید شریف اشراف)، امیر رضا مافی، 1390

20- کیمیای مجنون؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید حسن اقارب پرست)، امیر رضا مافی، 1390

21- پدر بزرگ؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید مسعود منفرد نیاکی)،  محمّد بداغی،1390

22- آسایشگاه شماره 6؛ دکتر محمّد حنیف، 1390

23ـ تاوان شیرین؛ شرح حال زندگی سرهنگ جانباز ابراهیم مهران‌راد، محسن صادق‌نیا، 1389

24- بی فلسفه می‌گویم ... ؛( شرح حال امیر سرلشگر شهید حسین ادبیان)، فروغ رمضانی،1390

25- گروه رزمی 293 ؛ (‌شرح حال امیر سرلشگر شهید سیّد علی صفوی سهی)، احمد حسینیا، 1390

26- جاده‌های دور؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید حسن هداوند میرزایی)، محمود میری،‌1390

27- حماسه سرباز؛ (مجموعه داستان‌های کوتاه)، احمد حیدری،‌1390

28- روایت یک مرد؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید ایرج نصرت زاد)،  امیر رضا مافی،‌1390

29- سینه سرخ؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید ابراهیم شهدادی)،  حسن شیر دل،1390

30- زنده به عشق؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید محمد جعفر نصر اصفهانی)، قباد آذر آئین،‌1390

31- فاتح رقابیه؛ (‌شرح حال امیر سرلشگر شهید سیّد پرویز مدنی)،  احمد حسینیا، 1390

32- یک عمر بیداری؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید بدایار بهبودی)،  محمود نصر، 1390

33- زمین گواهی می‌دهد؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید ولی ا... گودرزی)، کامران پارسی نژاد،1390

34- جست و جو؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید غیور اصلی)، علی رضا پور بزرگ،‌1390

35- آشیانه‌ی گرگ‌ها؛ (شرح حال امیر سرلشگر شهید رسول عبادت)،  علی رضا پور بزرگ،‌1390

36- کمینگاه 402 ؛ (‌شرح حال امیر سرلشگر شهید یعقوب احمد بیگی)،‌ احمد حسینیا، 1390         

37- پادگان ابوذر؛ علیرضا پوربزرگ، 1390

38- باد سرخ؛ نصرالله نارویی، چاپ دوّم،1390

39- آخرین نبرد؛ مجتبی جعفری و علی غفوری،1390

40- حماسه‌های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدّس؛ چاپ سوّم، سرهنگ خلبان بازنشسته اردشیر کریم زاده و سرهنگ خلبان بازنشسته صفر پایخان،1390

41- چهره‌های ماندگار؛ کتاب اوّل (زندگی نامه امیر سرلشگر شهید سیّد علی صفوی سهی)، چاپ دهم، محسن صادق نیا، 1389

42- چهره‌های ماندگار؛ کتاب دوّم (امیر سرتیپ دوّم ستاد سعید پورداراب)، محسن صادق نیا،1390

43- چهره‌های ماندگار؛ کتاب سوّم (امیر سرتیپ ستاد فرض ا شاهین راد)، محسن صادق نیا،1390

44- چهره‌های ماندگار؛ کتاب چهارم (امیر سرتیپ دوّم ستاد مسعود بختیاری)، محسن‌ صادق نیا،1390

45- چهر ه‌های ماندگار؛ کتاب پنجم (امیر سرتیپ دوّم ستاد احمد آرام)، محسن صادق نیا،1390

46- چهره‌های ماندگار؛ کتاب ششم (امیر سرتیپ دوّم ستاد عبدالحسین مفید)، محسن صادق نیا،1390

47- چهره‌های ماندگار؛ کتاب هفتم (امیر سرتیپ دوّم ستاد معین وزیری)، محسن صادق نیا،1390

48- چهره‌های ماندگار؛ کتاب هشتم (امیر سرتیپ دوّم ستاد موسوی قویدل)، محسن صادق نیا،1390

49- چهره‌های ماندگار؛ کتاب نهم (امیر سرتیپ دوّم ستاد فرهاد بهروزی )، محسن صادق نیا،1390

50- چهره‌های ماندگار؛ کتاب دهم (امیر سرتیپ ستاد خلبان محمّد انصاری)، محسن صادق نیا، 1390

51 سکوت؛ پرواز بی صدا، مصطفی طیبی، 1390

52- گره نگاه؛ بر اساس خاطره ای ازمرحوم سرتیپ دوم بیژن امیرشکاری،   مجتبی جعفری، 1390

53- انسان موفق از دیدگاه قرآن؛ بهروز زره ساز، 1390

54- اهل کاشانم؛ بر اساس زندگی شهید امیر سرلشکر غلامرضا طرق، محمد بداغی، 1390

55- دو جانباز زیر یک سقف؛ رمضان روحی، 1390

56- شهرزاد اسارت؛ قصه های سرهنگ آزاده نظام الدین یزدان دوست، مجتبی جعفری، 1390

57- ماربن؛ بر اساس زندگی شهید امیر سرلشکر سید نادر سادات شریفی، 

       مژگان حضرتیان فام، 1390

58- بیست و یک؛ بر اساس زندگی شهید امیر سرتیپ دکتر رحمان فروزنده،

       مژگان حضرتیان فام، 1390

59- هزار و یک روز؛ بر اساس زندگی شهید امیر سرلشکر ابوالفضل شبان، محمد بداغی، 1390

60- انتظار شیرین؛ براساس زندگی شهید امیر سرتیپ دکتر رحمان فروزنده،

       مژگان حضرتیان فام،1390

+نوشته شـــده در دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعــت3:43 تــوسط سوره سبز |
عرض سلام و خوش آمدگویی

بسم الله الرحمن الرحیم


برچسب‌ها: جبهه هنرهای زیبا, شورای عالی بصیرت
+نوشته شـــده در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ساعــت2:2 تــوسط سوره سبز |